1Аблазов І. Воєнно- політичні цілі та невоєнні засоби їх досягнення/І. Аблазов // Трибуна, 2007. т.№9-10.-С.16-17