1Пенсійне забезпечення інвалідів // Соціальний захист, 2007. т.№11.-С.48-52