1Про виплату у 2006 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень до 2.01.92 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України: Постанова.,3.08.06 №1091 // Урядовий кур'єр, 2006. т.8 серпня .-С.13-14