1"Алкоголь- ворог здоров'я": сценарій // Позакласний час, 2007. т.№12.-С.54-62