1Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту: Указ..2.08.06 №667 // Урядовий кур'эр, 2006. т.4 серпня .-С.13