1Слухай С. Удосканалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні/С. Слухай // Фінанси України, 2007. т.№8.-С.63-72