1Єфіменко Т. Економічне зростання- основа підвищення добробуту громадян/Т. Єфіменко // Фінанси України, 2007. т.№8.-С.3-12