1Епідемія ВІЛ/ СНІДУ в Україні та її наслідки для сфери соціально- трудових відносин // Безпека життєдіяльності, 2007. т.№11.-С.2-7