1Мороз В. Порядок призначення пенсій/В. Мороз // Юрист консультує, 2007. т.№44.-С.1-6