1Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України: Указ..21.11.07 №1333 // Орієнтир, 2007. т.№42.-С.6-7