1Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожньго руху: Указ.,20.11.07 №1121 // Орієнтир, 2007. т.№42.-С.1-2