1Скібінський Е. Ставлення суспільства до інвалідів- ознака цивілізованості будь- якої держави/Е. Скібінський // Праця і зарплата, 2007. т.№44.-С.3