1Стан розвитку праці України (січень- жовтень 2007 року) // Праця і зарплата, 2007. т.№44.-С.9