1Василенко П. Про допомогу по безробіттю/П. Василенко // Праця і зарплата, 2007. т.№44.-С.17