1Уяздовський В. Пенсійне забезпечення чорнобильців/В. Уяздовський // Праця і зарплата, 2007. т.№44.-С.19