1Марцин В. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних ринків та місце в ньому держави/В. Марцин // Економіка.Фінанси.Право, 2007. т.№10.-С.3-8