1Берлач Н. Стан розвитку сільского господарства та необхідність вдосконалення законодавчого регулювання АПК/Н. Берлач // Економіка.Фінанси.Право, 2007. т.№10.-С.26-31