1Мастюгіна Г. Пенсія за вислугу років/Г. Мастюгіна // Урядовий кур'єр, 2007. т.24 лист. .-С.8-9