1Пишний А. Публічно- правова характеристика державних банків в Україні/А. Пишний // Право України, 2007. т.№11.-С.52-54