1Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи/В. Долежан // Право України, 2007. т.№11.-С.30-34