1"Палити- здоров'ю шкодити!": сценарій // Шкільна бібліотека, 2007. т.№11.-С.97-103