1Економіка України за січень- жовтень 2007 року // Урядовий кур'єр, 2007. т.23 лист. .-С.1,5