1Андріянова А. Про оплату праці під час відрядження/А. Андріянова // Праця і зарплата, 2007. т.№43.-С.15