1Саєнко Ніна Олександр Саєнко:До становлення і розвитку Українського монументально-декоративного мистецтва XX століття/Ніна Саєнко. - 2003