1Неліпа С. Турнір правознавців/С. Неліпа // Позакласний час, 2007. т.№11.-С.39-44