1Підлужна Н. Основні показники рівня життя населення/Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2007. т.№42.-С.2