1Коваль Я. Екологічні роздуми/Я. Коваль // Науковий світ, 2007. т.№11.-С.20-22