1Андрущенко В. Електронна педагогіка/В. Андрущенко // Освіта, 2007. т.№43.-С.2