1Руденко Л. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства/Л. Руденко. - 2002