1Гурський Д. Енергетичний потенціал України/Д. Гурський // Урядовий кур'єр, 2007. т.13 лист. .-С.11