1Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту: Постанова.,26.09.07 №1166 // Державний вісник України, 2007. т.№19.-С.36