1Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 р.: Постанова.,19.09.07 №1158 // Державний вісник України, 2007. т.№19.-С.9-36