1Мороз С. Проблеми та перспективи сільского розвитку в Україні/С. Мороз // Економіка.Фінанси.Право, 2007. т.№9.-С.3-12