1Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: Розпорядженя.,24.10.07 №911-р // Орієнтир, 2007. т.№39.-С.9-12