1Ісаєнко В. Екологічна безпека- основний чинник екологічного розвитку України у 21 ст./В. Ісаєнко // Екологічний вісник, 2007. т.№7-8.-С.14-17