1Екологічні проблеми аеорокосмічної діяльності // Бібліотека Всеукраїнської екологічноі ліги, 2006. т.№7.-С.3-30