110 правил поведінки надійної ділової людини // Людина і праця, 2007. т.№10.-С.11-12