1Про затвердження Державної цільової науково- техничної та соціальної програми "Наука в університетах на 2008-2012 рр.: Постанова.,19.09.07 №1155 // Державний вісник України, 2007. т.№18.-С.50-52