1Сергійчук Б. Потрапили до десятки/Б. Сергійчук // Зовнішні справи, 2007. т.№10.-С.40-43