1Христенко О. Про індексацію грошових доходів населення/О. Христенко // Праця і зарплата, 2007. т.№39.-С.9