1Латік В. Основні показники рівня життя населення/В. Латік, Н. Підлужна // Праця і зарплата, 2007. т.№39.-С.2