1Теорія розвитку- вся країна(економіка) // Урядовий кур'єр, 2006. т.3 серпня .-С.5