1Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, що містяться в препаратах: Постанова.,10.10.07 №1203 // Орієнтир, 2007. т.№37.-С.9