1Статут Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічні врата" // Бібліотека Всеукраїнської екологічноі ліги, 2006. т.№5.-С.3-20