1Про підвищення матеріального забезпечення окремих категорій населення: Постанова.,22.08.07 №1062 // Державний вісник України, 2007. т.№17.-С.22