1Голобородько Я. Таврійський буттєвий ландшафт у творах Миколи Куліша/Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі, 2007. т.№10.-С.9-13