1Городянська Л. Облік відтворювання економічних ресурсів на підприємстві/Л. Городянська // Фінанси України, 2007. т.№7.-С.113-121