1Погиба Л.Г. Складання ділових паперів. Практикум/Л.Г. Погиба. - 2004