1Музиченко В. Про умови оплати праці працівників культури/В. Музиченко // Праця і зарплата, 2007. т.№38.-С.11