1Пантелійчук Л. Компенсація за невикористану відпустку/Л. Пантелійчук // Праця і зарплата, 2007. т.№38.-С.22